Algemene voorwaarden Van Riessen Advocaten

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Van Riessen Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij  Mutsaerts B.V., gevestigd aan de Ringbaan West 240 te Tilburg.