Tevreden Van Riessen Advocaten

Niet tevreden?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. We hebben liever niet dat u met die ontevredenheid blijft zitten. Hebt u een klacht, dien die dan per mail in bij klachten@vanriessenadvocaten.nl. U ontvangt dan binnen tien dagen een schriftelijke reactie, al dan niet met een uitnodiging voor een gesprek.

Komen we er met elkaar niet uit?

Dan kunt u terecht bij De Geschillenregeling voor de Advocatuur: www.degeschillencommissie.nl. Ook kunt u klagen bij de deken van de Orde van Advocaten in Den Haag: www.advocatenorde-denhaag.nl.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), 
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.