Ambtenarenrecht

Ambtenaren-/onderwijsrecht

Ambtenarenrecht

Al jaren praat men over afschaffing, maar wij zien het niet zo snel verdwijnen: het ambtenarenrecht. Een rechtsgebied op zich met zowel raakpunten met het arbeidsrecht als met het bestuursrecht. Tegelijkertijd zijn er ook enorme verschillen met het arbeidsrecht. U werkt op basis van een aanstelling en hebt te maken met besluiten. Heeft dat besluit betrekking op u en bent u het met het besluit niet eens, dan kunt u bezwaar of beroep aantekenen. Maakt u geen bezwaar of niet op tijd, dan staat u meestal voor een voldongen feit. Dat kan voor u grote gevolgen hebben: denk aan een herplaatsingbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslagbesluit, salarisbesluit en zelfs aan een officiële beoordeling.

Een negatieve beoordeling kan u lang blijven achtervolgen en kan uw carrière schaden.

U doet er dus verstandig aan u goed en vooral ook tijdig te laten informeren.

Onderwijsrecht

Mag een school een docent in een lagere salarisschaal plaatsen als deze docent extra taken neerlegt en voortaan alleen nog maar onderwijstaken verricht? Stel dat de school en de docent over deze vraag een conflict krijgen, kan de school dan afscheid nemen van de docent? En hoe kan dan zeker worden gesteld dat een werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke uitkering niet ten laste komen van de school zonder dat de docent aanspraken hierop verliest?

Wanneer mag een school een leerling weigeren?

Wij adviseren onderwijswerkgevers, onderwijswerknemers, ouders, leerlingen en medezeggenschaps- en ondernemingsraden in het openbaar en het bijzonder onderwijs over dergelijke vraagstukken. Wij beschikken over een ruime kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en zijn thuis in bekostigingsvraagstukken, waardoor een hoogwaardige dienstverlening gewaarborgd is. Zo nodig verlenen wij bijstand in een juridische procedure bij een rechtbank, een Commissie van Beroep of een geschillencommissie..

Advocaten: Anna van Popering, Margreet Bos en William van Wijngaarden