Adviseren

Advisering in contracten, algemene voorwaarden en rechtsvorm

U bent ondernemer of denkt er over dat te worden. U hebt of krijgt dan te maken met contracten. Gaat u daar professioneel mee om, dan weten u en uw contractspartij waar u beiden staat en kunnen conflicten worden voorkomen. Een goed contract is zowel een spoorboekje waarin staat wat u over en weer van elkaar mag verwachten als een verzekering tegen gezeur achteraf.

Bij een contract kunnen algemene voorwaarden horen. Goede voorwaarden vormen in de uitkomst van een discussie vaak een wereld van verschil. Een goed contract sluit aan op uw onderneming en op uw manier van werken: het is dus maatwerk waarover u zich goed moet laten adviseren. Dat vergt een investering die zich terug betaalt: u bespaart zich immers de kosten en de stress van een procedure.

En als u zich toch laat adviseren: kijk dan meteen naar de rechtsvorm van uw bedrijf. Laat u daarbij niet alleen leiden door fiscale aspecten, maar ook door vragen van aansprakelijkheid, wijze van samenwerken, verkoopbaarheid en zo meer.
Advocaten: Nico van Eck en Anna van Popering