Procederen

Procederen

Wilt u een procedure aanhangig maken of wordt u door een ander in een procedure betrokken, dan wilt u graag weten wat uw kansen zijn en wat het u kosten gaat. U wilt immers aan de goede kant van de streep eindigen. Soms kan een kwartje twee kanten uitvallen, maar vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij u meestal wel vertellen hoe uw kansen liggen en op welke kosten u ongeveer moet rekenen. U beslist dan of u wilt procederen of liever probeert de zaak onderling op te lossen.

In de rechtspraak wordt gestreefd naar kortere en simpeler procedures. Het kort geding heeft een hoge vlucht genomen, de rechtbank werkt met steeds kortere termijnen en het gerechtshof experimenteert met de second opinion. 

Dat betekent dat u in een procedure vaak maar één kans krijgt om uw mening in een processtuk te geven en dat u daarnaast hooguit één keer de gelegenheid hebt uw zaak mondeling te laten toelichten. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het processtuk en vraagt om een gedegen bijstand ter zitting.

Onze procesadvocaten beschikken over de ervaring, de creativiteit en de hardheid die het verschil kunnen uitmaken tussen winnen en verliezen.

Advocaten: Nico van Eck, Margreet Bos, Anna van Popering en William van Wijngaarden