Second opinion

Hoger beroep; second opinion

Wij nemen het u echt niet kwalijk als u voor een procedure een ander hebt ingeschakeld: een deurwaarder, rechtsbijstandjurist of een andere advocaat. Bent u echter over de uitkomst teleurgesteld, dan beoordelen wij graag uw kansen in hoger beroep. Procederen in hoger beroep is een vak apart dat niet iedere advocaat beheerst.
Hebt u de procedure in eerste instantie gewonnen, dan is een hoger beroep van uw wederpartij natuurlijk niet welkom. Verwacht niet zonder meer dat u in hoger beroep ook wel zult winnen.

Onderschat zo’n hoger beroep nooit: het gaat er niet om de slag te winnen, maar de oorlog.        

Ook kunnen wij u adviseren indien u het juridische oordeel van een ander nog eens wilt laten toetsen. In de medische wereld is een second opinion al heel gebruikelijk en dat zou het in lopende of komende procedures ook moeten zijn: de (financiële) belangen zijn immers vaak groot en u wilt graag zoveel mogelijk zekerheid of de kosten van de procedure tegen de opbrengsten opwegen. Zijn uw inschattingen van winst of verlies wel reëel?

Advocaten: Nico van Eck, Margreet Bos, Anna van Popering en William van Wijngaarden