Alimentatie

Alimentatie

Partneralimentatie

Na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap heeft u of uw partner mogelijk recht op partneralimentatie. Een recht op alimentatie bestaat alleen indien de ene partner niet (volledig) in staat is om zelfstandig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Of en voor welk bedrag er partneralimentatie kan worden vastgesteld, hangt echter ook af van de draagkracht van de andere partner; die draagkracht wordt bepaald door zijn/haar inkomsten en uitgaven.
Of u alimentatie moet betalen of kunt ontvangen, is te berekenen. De “kale” cijfers zeggen daarbij niet alles, zeker niet indien één van de partijen ondernemer is of indien er sprake is van wisselende inkomsten. Onze familierechtadvocaten beschikken over de benodigde specialistische kennis en kunnen aan de hand van de inkomsten– en uitgavengegevens van beide partijen de noodzakelijke draagkrachtberekeningen maken en u een inschatting geven van uw rechten en plichten.

Advocaten: Patricia van Eck, Nicole van Leeuwen
___

Kinderalimentatie

Een biologische ouder is onderhoudsplichtig jegens zijn of haar kind. De hoogte van de te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind (wat kost het kind?) en van de draagkracht van de ouders. Sinds 1 april 2013 gelden er nieuwe richtlijnen voor de vaststelling van kinderalimentatie. Op basis van de inkomsten- en uitgavengegevens van de ouders adviseren wij u graag over de uitkomst van deze richtlijnen voor u als betalende of ontvangende ouder.

Advocaten: Patricia van Eck, Martine Stut, Nicole van Leeuwen
___

Wijziging van alimentatie

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden van u of uw ex-partner dan kan een in het verleden vastgestelde alimentatie worden gewijzigd. Bent u alimentatieplichtig, dan kan de alimentatie die u betaalt bijvoorbeeld omlaag indien uw inkomen (blijvend) is gedaald. Bent u alimentatiegerechtigd, dan hebt u wellicht recht op een hogere alimentatie omdat uw aanvullend inkomen buiten uw schuld is afgenomen of omdat uw ex-partner flink meer is gaan verdienen. Wij adviseren u graag over de kans van slagen van een wijzigingsverzoek.

Advocaten: Patricia van Eck, Martine Stut, Nicole van Leeuwen
___

Alimentatieplichtige ondernemer

Wordt u als ondernemer op het betalen van alimentatie aangesproken, dan zijn rekenmodellen niet genoeg. Uw inkomen volgt immers uit de resultaten van uw onderneming en die zijn in de regel wisselend. Daarbij komt dat u als ondernemer keuzes maakt die de winst en dus uw inkomen en uw draagkracht kunnen beïnvloeden. 

Advocaten: Patricia van Eck