Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation

Indien u en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan komt u voor een keuze te staan: schakelt u beiden een eigen advocaat in of gaat u samen naar een scheidingsmediator (oftewel scheidingsbemiddelaar)? Indien u er beiden naar streeft de scheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen en belang hecht aan goede communicatie, dan is mediation een verstandige keuze. Scheiden in goede harmonie is extra van belang als u samen kinderen heeft.

Bij mediation gaat u samen met uw partner en met één van onze scheidingsmediators om de tafel om met deskundige en neutrale hulp tot een regeling te komen. Bij scheidingsmediation is er niet alleen oog voor de zakelijke kant van de scheiding, maar ook voor de emotionele kant. Onze scheidingsmediator bespreekt alle juridische en fiscale gevolgen van de echtscheiding met u beiden en informeert u beiden over uw rechten en plichten. Indien u samen tot afspraken komt, stellen wij voor u een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan op. U hoeft niet zelf naar de rechtbank; de procedure wordt schriftelijk afgewikkeld.

Ook in het geval één van u ondernemer is, is mediation een goede optie. Beide partners hebben er vaak belang bij dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt en dat er op korte termijn voor beiden duidelijkheid komt. Zeker een man-vrouw vennootschap dient zorgvuldig te worden ontvlochten en dat vraagt om goede afspraken voor de toekomst. Onze mediators hebben juist ook op dit vlak verstand van zaken en weten zich daarbij gesteund door de ondernemingsrechtadvocaten van ons kantoor. 

Indien gewenst kunt u ook buiten kantooruren voor een mediation bij ons terecht.

Advocaten: Patricia van Eck, Nicole van Leeuwen