Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid voor werknemers

Ontvangt u geen werkloosheidsuitkering omdat u volgens UWV verwijtbaar werkloos bent geworden? Wij kunnen u bijstaan in bezwaar of beroep. Discussie over de vraag of u eigenlijk wel werknemer was en dus verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Ook die uitdaging gaan wij met plezier aan.

UWV neemt niet snel aan dat een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Dat kan ertoe leiden dat u, terwijl u veel lichamelijke klachten heeft, ook nog het gevecht daarover moet aan gaan met UWV. Dan kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Wij staan u daarom ook graag bij in procedures over ziektewet- of WIA-uitkeringen.

 

Sociale zekerheid voor werkgevers

Als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een ziektewetuitkering ontvangt, kan dat ertoe leiden dat u meer premie gaat betalen voor de ziektewet. Bent u eigen risicodrager voor de WIA en krijgt de werknemer vervolgens een WIA-uitkering dan leidt dat voor u ook tot extra kosten. Bezwaar of beroep tegen de toekenning van een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kan u bij succes veel geld besparen. Wij staan u graag bij!

Bent u overheidswerkgever? In dat geval heeft u er belang bij te voorkomen dat een werknemer ten onrechte een werkloosheidsuitkering ontvangt. Ook dergelijke zaken zijn bij ons in goede handen.


Advocaten: Anna van PoperingMargreet Bos en William van Wijngaarden